Det är svårt att leva med migrän och ibland är det ännu svårare att prata om den, särskilt med dem som aldrig har upplevt en migränattack. Leva med migrän har skapats för att ge alla med migrän en röst och allmänheten en riktig bild av hur det faktiskt är att leva med migrän.

På denna webbplats erbjuder vi hjälpmedel och resurser, för att på ett bättre sätt kunna prata om migrän med vänner, familj och kollegor. För med en verklig förståelse kan de som lever med migrän börja ta emot den omvårdnad och det stöd de behöver.

Leva med migrän

har skapats för att ge alla med migrän en röst

Migränberättelser

Janes
Berättelse 

Jane är en bra mamma, har en bra karriär och har en stor grupp vänner. Men Jane saknas, saknas från sitt liv och saknas från sonens liv. Allt på grund av något utanför hennes kontroll.

Se fler här

Hjälpmedel

Migrändagbok

En migrändagbok kan vara till hjälp för att hitta ett mönster och se vad  som triggar din migrän. Dagboken är också ett bra underlag att ta med vid läkarbesök.

Klicka här

Hjälpmedel

Checklista inför ditt läkarbesök

Att förklara för din läkare i hur stor utsträckning din migrän påverkar dig och ditt liv kan vara svårt. En checklista kan vara ett bra hjälpmedel till ditt nästa läkarbesök. 


Checklistan kan hjälpa dig att skapa en mer informativ och produktiv konversation med din läkare om din migrän.

Ladda ned

Information

Om
migrän

Få mer information om orsaker, triggers och typer av migrän.

Läs mer här

Uppdaterad: 04-09-2018