MIGRÄNBEHANDLING


Om du lever med migrän bör du vara medveten om de olika behandlingar och tekniker som finns tillgängliga och som kan hjälpa dig. Det finns för närvarande inga läkemedel som stoppar orsaken till migrän, men det finns migränbehandlingar tillgängliga som kan användas för att lindra migränen1.

BOKA EN LÄKARTID

Om du har svår migrän bör du boka ett möte med din neurolog eller så kan du få hjälp av neurolog online via Migränhjälpen. När man loggar in på Migränhjälpen får man först svara på ett antal frågor om sin huvudvärk varefter man kontaktas av neurolog via chatt eller telefon för diagnostik och behandling.

HANTERA MIGRÄN

Första steget i migränhanteringen är att försöka identifiera och undvika dina migräntriggers2.

Läs mer om migränorsaker och triggers.

Om du lever med migrän är en hälsosam livsstil som att begränsa stress, äta rätt och får tillräckligt med sömn väldigt bra sätt att undvika triggers3. Med ett hektiskt liv är det inte alltid lätt men genom att stegvis undvika potentiella triggers, kan du minska antalet migränanfall4.

Läs mer om migränhantering.

Migränmedicin

Det finns två grupper av migränmedicin5

 • Akutbehandling
 • Förebyggande behandling

Akuta migränbehandlingar

Dessa migränbehandlingar tas under ett migränanfall och hjälper till att lindra huvudvärk och andra symtom i samband med din migrän5. Exempel på akuta migränbehandlingar6:

 • Smärtstillande läkemedel
 • Tabletter mot illamående

Vid akutbehandling av migrän finns det alltid en risk för läkemedelsöveranvändning, detta kan i sin tur leda till ytterligare huvudvärk7. Tala med din läkare om du tror att det här gäller dig.

Förebyggande migränbehandlingar

För att förhindra migränanfall innan de börjar, används förebyggande behandlingar. Dessa läkemedel tas regelbundet, även om du inte upplever migränanfall. Vanligtvis kommer en förebyggande migränbehandling att ordineras av din läkare om du har tre eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad8.

Läkemedel som används som förebyggande migränbehandling är blodtryckssänkande, antidepressiva, antiepileptiska och injicerbara neurotoxiner. Dessa utvecklades dock från början för behandling av andra (icke-migrän) tillstånd2,8.

Svensk forskning har nu lett fram till att det finns läkemedel som blockerar en specifik signalsubstans (neuropeptid) som heter kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP). CGRP modulerar smärtsignaler och en kärlvidgning som har associerats med sjukdomsmekanismen vid migrän. Till skillnad från andra neuropeptider har CGRP-nivån visats öka signifikant vid migrän och sedan återgå till normalvärdet när huvudvärken avtagit12.

Alternativa behandlingar för migrän

Det finns också icke medicinska metoder för att förebygga migrän, dessa kan användas som en kompletterande terapi tillsammans med läkemedelsbehandling9. Exempel på sådana behandlingar hittar du nedan9,10:

 • Akupunktur
 • Vitaminer och mineraler
 • Neurostimulatoranordningar

Viktiga behandlingssäkerhetsåtgärder

 • Var medveten om huvudvärk på grund av läkemedelsöveranvändning. Även om smärtstillande läkemedel ibland är ett viktigt sätt att behandla huvudvärk eller annan smärta, kan regelbunden användning leda till huvudvärk på grund av läkemedelsöveranvändning7. Överanvändning kan också orsaka att det läkemedel som du tar slutar lindra smärta och istället orsakar huvudvärk7. Om du misstänker att det är fallet, diskutera dina alternativ med din läkare
 • Gör inte förändringar i eller sluta din pågående ordinerade behandling utan att först rådfråga din läkare. Ta alltid dina läkemedel enligt instruktionerna
 • Var försiktig med att ta medicin om du är gravid eller ammar. Diskutera dina alternativ med din läkare eller barnmorska så tidigt som möjligt i din graviditet1.

Dina migränsymptom kan förändras över tiden, därför är det viktigt att din behandling anpassas efter dessa förändringar. För att säkerställa att du får en så optimal behandling som möjligt bör du ha en regelbunden kontakt med din läkare11. Att använda en migrändagbok och hålla regelbunden kontakt med din läkare är viktigt för att hantera din migrän. Använd tiden med din läkare för att tala om hur du känner dig, hur din migrän påverkar dig, om behandlingen fungerar och eventuella förändringar i dina migränsymptom eller livsstil. På så sätt kan du förbättra möjligheterna till att få rätt vård och behandling. Faktorer som svårighetsgraden och tidpunkten för dina migränattacker, liksom information om hur du tycker att din behandling fungerar, kan hjälpa dig och din läkare att skräddarsy en behandling för just dig.

Referenser

 1. NHS Choices. Treatment
 2. NHS Choices. Migraine – Prevention. 
 3. NHS Choices. Causes. 
 4. The Migraine Trust. What is a trigger? 
 5. The Migraine Trust. Medication. 
 6. Migraine Action. Migraine Treatments and Therapies – Acute Treatments. 
 7. The Migraine Trust. Medication-overuse headache. 
 8. Janusinfo
 9. Migraine Action. Complementary Treatments. 
 10. Migraine.com. External Nerve Stimulation Device for Migraine Prevention Receives FDA Approval. 
 11. The Migraine Trust. Migraine in later life. 
 12. Russo AF. Calcitonin gene-related peptide (CGRP): a new target for migraine. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:533-552

Uppdaterad: 04-09-2018