Migränhjälpmedel
och resurser

Att monitorera och följa din migrän kan hjälpa dig att förstå ditt hälsotillstånd bättre och ge dig en uppfattning om dina triggers och hur lång tid migränanfallen varar.

Med hjälpmedlen nedan kan du monitorera dina migränanfall och följa vilka effekter migrän har på ditt liv.

Uppdaterad: 04-09-2018