MIGRÄN
PÅVERKANS-
TEST

Hur många dagar
tar migrän ifrån dig?

Det är 365 dagar på ett år. När du lever med migrän kan många av dessa dagar störas eller utraderas helt.

Svara på några enkla frågor och på mindre än två minuter får du information om hur mycket din migrän dagligen påverkar ditt liv. Informationen kan du sedan dela med din läkare, familj, kollegor och vänner.

Detta test är för vuxna som lider av migrän.

Ansvarsfrihet: Informationen i det här verktyget är endast för utbildningsändamål. Det är inte avsett att användas vid diagnos av sjukdom eller andra tillstånd, eller vid bot, begränsning, behandling eller förebyggande av sjukdom.

FRÅGA 1 AV 8

JAG DRABBAS VANLIGTVIS AV MIGRÄNATTACKER UNDER
PER MÅNAD.

FRÅGA 2 AV 8

JAG BÖRJAR KÄNNA SYMPTOM
INNAN ATTACKEN STARTAR.

FRÅGA 3 AV 8

MINA MIGRÄNATTACKER VARAR NORMALT UNGEFÄR

FRÅGA 4 AV 8

DET TAR MIG NORMALT
EFTER EN MIGRÄNATTACK INNAN JAG KÄNNER MIG SOM MIG SJÄLV IGEN.

FRÅGA 5 AV 8

HUR MÅNGA "KUNDE INTE GENOMFÖRA" PÅ GRUND AV DIN MIGRÄN - HAR DU PER MÅNAD?

FRÅGA 6 AV 8

AV DET DU "INTE KUNDE GENOMFÖRA", VILKA TYPER AV AKTIVITETER UNDVIKER DU?

FRÅGA 7 AV 8

MEDICIN NÄR JAG BÖRJAR FÅ MIGRÄNSYMPTOM

FRÅGA 8 AV 8

HUR SKULLE DU BESKRIVA DIN ATTITYD TILL DIN MIGRÄN?
30-DAGARS VY

loading

Summering

Migränsmärtdagar
Migränpåverkade dagar
Arbete, sömn eller familjetid som inte kunde genomföras
Behandlingsdagar

Baserat på de migrändagarna som du angav som utgångspunkt så kan du ha + dagar med migränsmärta, + dagar med migrän och + arbetsdagar, sömn eller tid med familjen som "inte kunde genomföras" under ett år. Du kan förlorar ännu mer tid om dina migränattacker blir mer frekventa eller svårare.

Din attityd till migrän:

NÄSTA STEG
360-dagars vy

swatch-green MIGRÄNPÅVERKADE DAGAR  didn't KUNDE INTE GENOMFÖRA

LÅT INTE MIGRÄN TA DAGAR FRÅN DITT LIV. ANVÄND DENNA INFORMATIONEN I DIN NÄSTA KONVERSATION MED DIN LÄKARE.

Du kan även visa din familj, vänner och kollegor för att få dem att förstå hur mycket migrän påverkar ditt liv. Det är dags nu! Om du har svår migrän bör du boka ett möte med din neurolog eller så kan du få hjälp av neurolog online via Migränhjälpen. När man loggar in på Migränhjälpen får man först svara på ett antal frågor om sin huvudvärk varefter man kontaktas av neurolog via chatt eller telefon för diagnostik och behandling.

Facebook Print

Gå till Migränhjälpen