Om migrän

Migrän uppfattas ofta bara som en huvudvärk, men vad är det egentligen? Vi vet inte vad som orsakar migrän, men vad vi vet är att migrän är ett neurologiskt tillstånd som påverkar vårt nervsystem genom att orsaka tillfälliga förändringar i transmittorsubstanser, nerver och blodkärl i vår hjärna1-3.

Forskning har visat att en neuropeptid vid namn kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) är involverat vid migrän. Alla människor bildar CGRP som reglerar blodgenomströmningen genom att påverka blodkärlen och personer som lider av migrän reagerar av någon anledning annorlunda CGRP.

Utvidgade blodådror ansågs tidigare vara orsaken till migrän och nu tror forskare även att CGRP gör känselnerverna överkänsliga. Huden i ansiktet och resten av huvudet är genomvävd av blodådror och nervfibrer som hjälper huden att känna beröring och den smärta vi kallar huvudvärk.

2002 demonstrerade neurologen Jes Olesen från Köpenhamns universitet att en intravenös injektion med CGRP snabbt utlöste ett anfall hos migränpatienter, medan personer som inte led av migrän bara fick lätt huvudvärk av att få CGRP injicerat. Personer som lider av migrän reagerar alltså mycket kraftigare på CGRP än friska personer, vars känselnerver i betydligt mindre grad blir överkänsliga och migränpatienternas reaktion på CGRP varierar sannolikt också11.

Videon är baserad på resultat från undersökningen My Migraine Voice. För att läsa mer om My Migraine Voice, klicka här.

Vad är migrän?

När ett migränanfall startar kan det vara svårt att hantera det eftersom anfall varierar från person till person4. De migränanfall du upplever kan också skilja sig från de som du tidigare haft4. Du kan få migränanfall som varar från några timmar eller upp till flera dagar4. Ibland kan dina migränanfall vara oregelbundna och inträffa sporadiskt (exempelvis varannan månad eller med år emellan2,5), eller så kan du uppleva migränanfallen mer frekvent och regelbundet3.

Ett migränanfall känns typiskt med en intensiv och bultande huvudvärk, vanligtvis ensidig3. Du kan uppleva illamående och kräkningar, känslighet mot ljus eller ljud2,3. Påverkan av migrän beror på svårighetsgraden och frekvensen av anfallen. För vissa kan ett migränanfall göra en fullkomligt oförmögen att göra någonting vilket leder till att personer som lever med migrän går miste om mycket i vardagen3.

 

Hur vanligt är
det med migrän?

Migrän är ett vanligt tillstånd där ungefär en av sju personer upplever regelbundna anfall6. Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män3. Migränanfall börjar vanligen i början av vuxenlivet och de flesta drabbade är mellan 25 och 55 år2,6,7

 

Vilka är symptomen
vid migrän?

Migränsymptom kan variera, men de flesta med migrän berättar att de ofta blir illamående, känsliga för ljus, ljud och lukt eller har svårt att koncentrera sig2,3,8. Man kan också uppleva en "aura" innan migränanfallen. Symptom vid migränaura kan beskrivas som blinkande ljus, sicksack-mönster eller blinda fläckar, yrsel, domningar, stickningar eller problem att prata8.

Läs mer om migränsymptom här.

 

Vad orsakar migrän

Det har forskats mycket kring området migrän, men vi förstår fortfarande inte helt vad som orsakar sjukdomen. En del undersökningar tyder på att både ärftlighet och miljö kan spela en roll1,3.

Migränanfall orsakas ofta av triggers2. Migräntriggers eller kombinationer av triggers, kan vara specifika för just dig2,9. Ett migränanfall kan utlösas av stress, medan nästa anfall kan utlösas av vissa livsmedel2,4.

Andra kända migräntriggers kan vara vissa drycker, uttorkning (dehydrering), lågt blodsocker eller hormonella förändringar2,4,9. En omgivning med blinkande ljus eller till och med vädret kan också ge migränanfall10.

Läs mer om migränorsaker och triggers här.

 

Hjälp att
hantera
migrän

Det kan vara skrämmande att uppleva ett migränanfall4, men med hjälp av din läkare kan du hitta sätt att hantera livet med migrän. Även om det för närvarande inte finns läkemedel tillgängliga för att förhindra orsaken till migrän, har vi sammanställt en hel del information om hantering och behandling av migrän2 som kan bidra till att förebygga eller lindra svårighetsgraden av dina migränanfall.

Läs mer om hur man hanterar migrän och migränbehandling här.

 

Finns det
olika typer av migrän?

Man kan få migränsymptom som skiljer sig från andras eftersom det inte bara finns en typ av migrän. Du kan även uppleva migrän med eller utan aura2,4.

Om du upplever migrän med aura, men inte får huvudvärk, kan du ha haft det som kallas "tyst migrän"2. Migränsymptom är inte alltid isolerade till huvudet - abdominala migränsymptom påverkar till exempel din mage7.

Det finns många olika typer av migrän och diagnostisering av en viss typ bestäms av frekvensgrad och vilka typer av symptom du har4.

Läs mer om olika migräntyper och symptom här.

 

Referenser

 1. NHS Choices. Migraine – Causes 
 2. NHS Choices. Migraine.  
 3. Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. 
 4. The Migraine Trust. More than ‘just a headache’. 
 5. National Migraine Centre. Migraine and headaches. 
 6. The Migraine Trust. Facts and Figures. 
 7. Lipton et al. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Headache 2005; 45: S3-S14
 8. NHS Choices. Migraine Symptoms. 
 9. The Migraine Trust. Chronic Migraine. 
 10. NHS Choices. 10 Headache Triggers. 
 11. Lars Edvinsson et al. Nature Reviews Neurology 2018

 

Uppdaterad: 04-09-2018