MIGRÄNSYMPTOM:
NÄR ÄR MIGRÄN MER
ÄN BARA HUVUDVÄRK

Om du lever med migrän är du allt för väl medveten om hur smärtsamt och handikappande det kan vara. Du vet också att migrän är mer är bara en huvudvärk.

De vanligaste migränsymptomen är en smärtsam, intensiv och bultande ensidigt huvudvärk (kan även vara dubbelsidig) som förvärras av rörelse1.

 

Symptom

En intensiv och bultande ensidig huvudvärk (kan även vara dubbelsidig), känslighet för ljud och ljus, illamående, kräkningar och brist på energi är de vanligaste symptomen vid migränanfall2. Andra symptom på migrän kan vara1,3:

 • Buksmärtor
 • Diarre
 • Balansstörningar och / eller yrsel
 • Känna sig väldigt varm eller kall
 • Koncentrationssvårigheter
 • Doftkänlighet
 • Stelhet i nacke och skuldror
 • Svettningar
 • Synrubbningar
 • Trötthet

Det är värt att notera att det också finns symptom som är specifika för olika typer av migrän. Det är viktigt att förstå dina symptom eftersom det är nödvändigt för att få rätt diagnos och behandling2.

 

Förklaring av
aura

Personer med migrän kan uppleva symptom redan innan migränanfallet, under den sk. prodromalfasen. Aura är ett exempel på symptom som ofta upplevs innan ett migränanfall. Dessa uppträder vanligen några timmar eller till och några dagar innan migränanfallet och kan visa sig som förändringar i humör, aptit och energi1.

Det kan låta som en konstig, en mystisk händelse, men "aura" är helt enkelt en term som används för att beskriva en rad tillfälliga varningssymptom som uppträder innan ett migränanfall1. Människor som upplever dem beskriver ofta symptomen på en migränaura som1:

 • Visuella störningar - till exempel blinkande ljus, sicksack-mönster eller blinda fläckar
 • Domningar eller en stickande känsla som nålar - det börjar vanligen i ena handen och rör sig upp i armen innan den kan påverkar ansiktet
 • Yrsel/förvirring
 • Svårt att prata
 • Medvetandeförlust - även om detta är sällsynt
 • Nedsatt eller förlust av hörsel
 • Smärta vid beröring
 • Hörsel- och dofthallucinationer
 • Nackstyvhet

Aurasymptomen kan vara från ett par minuter upp till en timme. Aurasymptomen är ofta en varningssignal om ett överhängande migränanfall men kan också leda till mild migrän eller ingen huvudvärk alls1.

 

Migränfaser

Migrän tenderar att utvecklas i tidig vuxen ålder4 och kan vara särskilt oroande eller läskigt när symptomen initialt börjar. Att veta vad som händer och vad man kan förvänta sig under ett migränanfall, kan hjälpa till att hantera denna rädsla.

Att förstå migränsymptom och orsakerna gör det också möjligt att förklara migrän för vänner, familj och / eller kollegor. Migränanfall kan komma i fyra nyckelfaser, men du kanske inte upplever alla1,2:

1: FÖRVARNING

Förvarning, eller prodromalfasen, upplevs som fysiologiska förändringar med förändrad aptit, humör och energi. Detta sker vanligtvis i några timmar till dagar före en migränattack

2: AURAFASEN

Vid aurafasen kan vissa uppleva neurologiska symtom som blinkande/flimmrande ljus och / eller blinda fläckar. Alla migräntyper har trots allt inte en aura och då kommer dessa symptom inte att inträffa.

3: HUVUDVÄRKS- / SMÄRTFASEN

Migränhuvudvärk- eller smärtfasen karaktäriseras av en smärtsam pulserande eller bultande typiskt ensidig huvudvärk (kan även vara dubbelsidig). Denna åtföljs vanligtvis av andra symptom som illamående och / eller ljus och ljudkänslighet.

4: ÅTERHÄMTNINGSFASEN

Återhämtning- eller postdromalfasen kan ta från några timmar upp till flera dagar efter att huvudvärks- / smärtfasen är slut. Symptomen liknar dem som upplevdes vid prodromalfasen eller kan innehålla speglade symptom som t.ex. hunger efter aptitförlust.

 

Sök hjälp
för din migrän

Låt inte din migrän vara odiagnostiserad. Boka tid hos din läkare!

Om dina symptom inkluderar någon av de som anges nedan kan det vara ett tecken på ett allvarligare tillstånd. Du bör söka omedelbar medicinsk hjälp om du upplever1:

 • En plötslig, plågsam huvudvärk, till skillnad från vad som tidigare upplevts
 • Huvudvärk med feber, stel nacke, mental förvirring, anfall, dubbelsyn, svaghet eller domningar
 • Svårt att prata
 • Förlamning eller svaghet i en eller båda armarna och / eller ena sidan av ansiktet

Även om du har en historia av huvudvärk, kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal om mönstret förändras eller huvudvärken plötsligt känns annorlunda.

 

Referenser

 1. NHS Choices. Migraine symptoms. 
 2. The Migraine Trust. Symptoms and stages
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraines without aura. 
 4. NHS Choices. Migraine. 

Uppdaterad: 04-09-2018