MIGRÄNORSAKER TRIGGERS

De exakta orsakerna till migrän är inte kända men man tror att transmittorsubstanser och nervförändringar i hjärnan kan spela en roll vid utvecklingen av migrän1. Under en migränattack kan dessa obalanser kännas som en "hjärnkramp", som kan vara skrämmande att uthärda. Men attacker kan utlösas av många olika saker, inklusive1-3:

 • Ålder - migrän utvecklas ofta i sena ungdomen och är vanligast förekommande i åldrarna 25-55 år
 • Genetik - ärftlighet kan öka risken för migrän
 • Kön - kvinnor har upp till tre gånger större risk att drabbas av migrän än män

 

VAD KAN TRIGGA
ETT MIGRÄNANFALL

En migräntrigger kan vara allt från en förändring i vädret, till en reaktion på mat4. Triggers kan vara olika för alla, men några av de vanligaste beskrivs nedan.

Stress

Fysisk stress och påfrestningar kan ge migränsymptom, såsom styvhet eller spänning i nacke och/eller axlar4. Starka känslor som upphetsning, ångest, chock eller spänning, samt eventuell stress eller depression som du kan få till följd av detta, kan leda till migrän5.

Sömn

Dina sömnvanor kan påverka din migrän. Förändringar i sömnmönster och avbruten sömn kan göra att du får migrän mer frekvent. Att få en god natts sömn är väldigt viktig eftersom för mycket eller för lite sömn kan utlösa migränattacker4. Du kan minska den inverkan som sömn kan ha på att trigga migrän genom regelbundna sömnvanor, exempelvis kan det vara bra att inte arbeta på sena timmar eller att undvika att sova extra länge på helgen.

Mat och diet

Frustrerande nog kan mat som vi tycker om allra mest utlösa migrän, inklusive choklad, ost och andra mejeriprodukter, citrusfrukter och skaldjur5,6. Om du upplever migrän bör du också undvika tillsatser så som sötningsmedel och konserveringsmedel, eftersom dessa kan utlösa en migränattack6. Drycker som innehåller koffein och alkohol är också kända migräntriggers5.

Det kan ta emot att äta eller dricka när du har huvudvärk, men det är viktigt att vara uppmärksam på att både uttorkning och lågt blodsocker kan trigga en migränattack5. Glöm därför inte att äta och dricka även under en migränattack.

Sensoriska stimuli

Allt som har effekt på dina sinnen (känsel, lukt, smak, syn och hörsel) är sensoriska stimuli. Många typer av sensoriska stimuli kan utlösa en migränattack, exempel på sådana sensoriska stimuli är5:

 • Starkt ljus
 • Höga ljud
 • Stark doft
 • Blinkande ljus

Omgivningsfaktorer

Förutom sensoriska stimuli finns det också finnas saker i miljön som kan utlösa migrän, exempelvis5:

 • Förändringar i vädret/klimatet
 • Kvav eller rökig omgivning

Mediciner

Vissa mediciner kan vara migräntriggers; exempel på sådana mediciner kan vara7:

 • Vissa sömntabletter
 • Vissa p-piller
 • Hormonersättning (HRT)

Hormonerna östrogen och progesteron är signifikanta migräntriggers för kvinnor. Vissa kvinnor är mer känsliga för fluktuationerna av dessa hormoner inom menstruationscykeln, vilket i sin tur kan påverka migränen8. Diskutera med din läkare om de bästa sätten att hantera din migrän, särskilt när du tar någon form av p-piller eller hormonersättning.

 

IDENTIFIERA DINA
MIGRÄNTRIGGERS

Migräntriggers är specifika för varje person, och det är inte alltid lätt att identifiera dem. Förvirrande nog leder inte alltid samma trigger till migrän och attacker kan dessutom orsakas av en kombination av triggers5. Det kan till en början vara svårt att ta reda på vilka triggers som orsakar dina migränattacker, särskilt om det finns fler än en trigger5. När du kombinerar ett stressigt jobb och ett socialt liv med andra bidragande faktorer som menstruationsperioder eller förändrad omgivning så kan det vara svårt att fastställa vad som är utlösande, men med de rätta verktygen kan du spåra dina migräntriggers.

 

FÖLJ DINA
MIGRÄNTRIGGERS
MED HJÄLP AV EN
MIGRÄNDAGBOK

Med en "migrändagbok" kan du upptäcka vilka möjliga migräntriggers du kan ha. Det kan vara en god idé att spåra saker i din omgivning, ditt fysiska och emotionella välbefinnande och din kost. Genom att anteckna dessa faktorer kan du kanske hitta dina migräntriggers9, som du sedan kan prata om med din läkare, vänner och familj.

Ta med dina anteckningar från dagboken till ditt nästa möte med din läkare. Tillsammans kan ni gå igenom vad du antecknat för att få rätt vård och identifiera migräntriggers för att förhindra framtida migränattacker.

Ladda ned migrändagbok

 

Referenser

 1. NHS Choices. Migraine. 
 2. The Migraine Trust. Facts and Figures. 
 3. Lipton et al. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Headache 2005; 45: S3-S14
 4. The Migraine Trust. Common Triggers
 5. Migraine Action. Triggers. 
 6. Migraine. Migraine triggers: food and drinks. 
 7. NHS Choices. Migraine Causes. 
 8. The Migraine Trust. Migraine and the contraceptive pill. 
 9. The Migraine Trust. Keeping a migraine diary. 

Uppdaterad: 04-09-2018