MIGRÄNTYPER

12 typer av migrän att känna till

Det finns många olika typer av migrän, som vanligtvis karaktäriseras av en intensiv och pulserande eller bultande ensidig huvudvärk (kan även vara dubbelsidig)1. Du kan få symptom några dagar innan ett migränanfall, som förändringar i humör, aptit och energi2. De symptom du kan uppleva kan ofta bero på vilken typ av migrän du har.

 

DE TRE VANLIGASTE
MIGRÄNTYPERNA

Migrän utan aura

Migrän utan aura är den vanligaste typen av migrän3. Ett anfall uppfattas vanligtvis som en intensiv och pulserande eller bultande huvudvärk, vanligtvis med ensidig huvudvärk, varar från timmar upp till dagar3.

Migrän med aura 

Migrän med aura betyder att du kan uppleva aurafasen innan du får huvudvärk1. Aura innehåller ett brett spektrum av neurologiska symptom och kan variera från 5 till 60 minuter innan huvudvärken sätter in4. Aura är en uppsättning av neurologiska störningar, som blinda fläckar och sicksack-mönster, talsvårigheter och yrsel2.

Migränaura utan huvudvärk

Migränaura utan huvudvärk visar varningssignaler på migrän, som aura eller neurologiska störningar, men utan huvudvärk5.

 

ANDRA MIGRÄNTYPER
HAR ANDRA SYMPTOM

 • Kronisk migrän, är när man upplever huvudvärk i 15 dagar eller flera per månad6.
 • Ögonmigrän (även kallad retinal migrän eller okulär migrän), är en typ av migränanfall där du förlorar syn eller upplever störningar i ett öga7.
 • Magmigrän (även kallad abdominal migrän), är migrän där smärtan upplevs i buken istället för i huvudet och orsakar magont, illamående och kräkningar. Denna typ av migrän är vanligare hos barn8.
 • Migrän vid mens (även kallad menstruell migrän eller hormonell migrän) är kopplad till kvinnans menstruationscykel och uppträder vanligtvis inom några dagar före och efter en menstruationsperiod9.
 • Migrän med hjärnstamsaura (tidigare känd som basilar migrän) kan orsaka förlust av balans, dubbelseende, svårighet att prata och svimning10.
 • Hemiplegisk migrän är en sällsynt men svår form av migrän som orsakar tillfällig förlamning, vanligtvis i ena kroppshalvan. För vissa människor kan aura-symptomen vara så länge som upp till några veckor11.
 • Ögonmigrän (även kallad oftalmisk migrän), är en annan sällsynt migrän där ögats muskler försvagas. Det påverkar särskilt ungdomar. Förutom huvudvärk upplevs visuella symptom som utvidgning av pupillerna, problem med att röra ögonen och hängande övre ögonlock12.
 • Migränyrsel (även kallad vestibulär migrän eller migränrelaterad vertigo), kan orsaka destabiliserande symptom som yrsel och svimningar13.
 • Status migränosus är en typ av migrän där huvudvärkssymptom kvarstår kontinuerligt i tre eller flera dagar14. Med denna form av migrän finns det också risk för uttorkning (dehydrering) och sömnstörning till följd av långvarig smärta och kräkningar4.

Att veta vilken typ av migrän du har, eller åtminstone förstår migränsymptomen du upplever, kan hjälpa dig och din läkare att ställa rätt diagnos samt uppnå en bättre hanteringsplan.

 

VILKEN TYP AV
MIGRÄN HAR DU?

Med så många olika migräntyper är det viktigt att du får rätt diagnos av din läkare. Vilken typ av migrän du har är nyckeln till att hantera tillståndet. 

Migrän delas även in i svårighetsgrad, Episodisk eller Kronisk migrän. De olika svårihetsgradena av migrän baseras på hur många huvudvärksdagar man har per månad15.

 • Episodisk migrän; 1-14 huvudvärksdagar per månad
 • Högfrekvent episodisk migrän; 8-14 huvudvärksdagar per månad
 • Kronisk migrän; 15 eller flera huvudvärksdagar per månad i mer än tre månader, varav 8 dagar i månaden karaktäriseras av migränsymptom

Det är viktigt att din läkare förstår hur mycket din migrän påverkar dit liv. Att monitorera din migrän med en migrändagbok kan hjälpa till. Ta med dig dina anteckningar vid ditt nästa läkarbesök så att du och din läkare tillsammans kan gå igenom dem och komma överens om den bästa migränhanteringsplanen för dig.

Om du redan har en migrändiagos och din nuvarande migränbehandling inte fungerar tillfredställande, tala då med din läkare om de alternativ som finns tillgängliga för dig vid ditt nästa besök. 


Referenser

 1. NHS Choices. Migraine.
 2. NHS Choices. Migraine Symptoms.
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraine Without Aura.
 4. The Migraine Trust. Symptoms and Stages.
 5. The Migraine Association of Ireland. Migraine Aura Without Headache.
 6. The Migraine Trust. Chronic Migraine 
 7. WebMD. Ocular Migraine Basics.
 8. WebMD. Abdominal Migraine.
 9. NHS. Migraine Prevention.
 10. The Migraine Association of Ireland. Basilar Migraine.
 11. The Migraine Association of Ireland. Hemiplegic Migraine.
 12. The Migraine Association of Ireland. Ophthalmoplegic Migraine.
 13. The Migraine Association of Ireland. Vestibular Migraine.
 14. WebMD. Status Migrainosus. 
 15. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society

Uppdaterad: 04-09-2018